Toestelinspectie.nl

Toestelinspectie.nl / Speeltoestellen ‘t Faan /Speelondergrond.nl

Share product:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Description

Eén van de belangrijkste bijdragen aan de ontwikkeling van een kind is spelen. Maar dan wel op een veilige en verantwoorde speelplaats, met toestellen die aan alle veiligheidseisen voldoen. Speeltoestellen moeten veilig zijn en regels zijn daarom vastgelegd in de Wet Attractiebesluit Speeltoestellen ( W.A.S. ) eerder het besluit veiligheid attractie en speeltoestellen. Een speeltoestel mag bij redelijk te verwachten gebruik geen gevaar voor veiligheid of gezondheid van de gebruiker opleveren.

Het besluit stelt eisen aan een toestel gedurende de gehele levensduur van het toestel, dus tot dat het wordt afgebroken. De beheerder/eigenaar blijft dus ook de onderhoudsverplichting houden. Om voldoende zicht op de veiligheid en het onderhoud van een toestel te houden is een periodieke veiligheidsinspectie verplicht.

Toestelinspectie.nl is een onderdeel van Speeltoestellen `t Faan en heeft zich als onafhankelijk inspectiebureau toegelegd op inspectie van speelgelegenheden. Onafhankelijk, want Speeltoestellen `t Faan is geen leverancier of fabrikant. Door dit onafhankelijke karakter kunnen we ons optimaal richten op alle veiligheidaspecten van speeltoestellen en speelterreinen.

Other products

Contact information

Contact us

Scroll naar top